RAJONO KAIMŲ GYVENTOJAI KVIEČIAMI PASIKEISTI ASBESTINIŲ STOGŲ DANGAS

7 metai ago admin 0
Iki gegužės 31 dienos renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Pagal panašią programą iki šiol Kėdainių rajone yra pakeista apie tris šimtus namų stogų. Gegužės 23 dieną nuo 9 iki 12 val. Kėdainių rajono savivaldybėje (3 a. salėje) Nacionalinės mokėjimo agentūros agentūros darbuotojai priiminės paraiškas stogų keitimui.

Vyksta pagal supaprastintą tvarką

2014–2016 metais buvo pateikta 120 paraiškų, iš kurių 95 buvo patvirtintos. Paramos suma stogų keitimui mūsų rajone sudarė apie 190 tūkstančių eurų. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Algimantas Žvikas teigia, kad naujasis šaukimas dėl paramos stogų keitimui vyksta pagal šiek tiek supaprastintą tvarką.

„Rajono gyventojai turėtų drąsiai kreiptis, ar turi galimybių pakeisti namų stogus. Numatytas palengvinimas paramos gavėjams įsigyjant investicijas perdengti stogui. Nuo šiol stogo dangos ir statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, kainos pagrįstumui bus taikomos stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų vienam kvadratiniam metrui stogo plotui uždengti orientacinės kainos. Tad kartu su paraiška nebereikės teikti trijų komercinių pasiūlymų, o pareiškėjams bus paprasčiau apskaičiuoti keičiamą stogo dangos ir kitų reikalingų medžiagų kainą. Tais atvejais, kai stogas būtų dengiamas danga, kurios orientacinės kainos lentelėje nėra, reikės, kaip ir anksčiau, pateikti tris komercinius pasiūlymus“, – aiškino A. Žvikas.

Galima didesnė paklaida

Įgyvendinimo taisyklėse pakeistos nuostatos ir dėl asbestinės stogo dangos pašalinimo – nuo šiol pašalintam asbestinės stogo dangos kiekiui, nurodytam pažymoje apie asbesto turinčių gaminių atliekų pašalinimą, bus galima nebe 15 procentų, bet 25 proc. siekianti paklaida, kuri skaičiuojama nuo asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje nurodyto stogo kiekio. Paramos gavėjui asbestinių atliekų pašalinus daugiau nei leidžia paklaida, jam už viršytą kiekį transportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidos nebus kompensuojamos.

Numatyta didžiausia paramos suma

Parama asbestinių stogų keitimui taikoma kaimų, o ne miesto namams. Sodų bendrijų gyventojams tokia parama nepriklauso, išskyrus tuos atvejus, jei sodas būtų kaimo teritorijoje ir atitiktų keliamus reikalavimus.

„Pagal veiklos sritį remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2 000 eurų, paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusią stogo dangos keitimui reikalingą pinigų sumą turi turėti pats pareiškėjas“, – sakė A. Žvikas.

Vertinama pagal atrankos kriterijus

Projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra trisdešimt. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Daugiau balų skiriama ilgesnį laiką kaimo vietovėje gyvenantiems ar vykdantiems profesinę ar ekonominę veiklą, jei gyvenamąją vietą name deklaruoja daugiavaikės ar mažamečius vaikus auginančios šeimos, neįgalūs ar pensinio amžiaus asmenys.

Paraiškos dėl stogų keitimo paramos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose padaliniuose, taip pat naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt ar pateiktos registruotu paštu. Paraiškas pagal šią veiklos sritį bus galima pateikti ir savivaldybėse.

Kėdainių rajono savivaldybėje agentūros darbuotojai priiminės paraiškas gegužės 23 dieną.

Stogo dangų ir kitų medžiagų, reikalingų 1 m2 stogo plotui uždengti orientacinių kainų lentelė, pagal kurią busapskaičiuojama paramos suma pareiškėjams, parengė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Eil.Nr. Stogo dangos rūšis 1 m2 stogo dangos kaina 1 m2 stogo dangos ir statybinių medžiagų būtinų stogo dangai pakeisti kaina
1. Beasbesčio šiferio danga 10,70 24,78
2. Bituminių čerpių danga 7,50 16,17
3. Plieninių čerpių danga 10,43 23,10
4. Keraminių čerpių danga 19,36 39,45
5. Betoninių čerpių danga 12,01 30,91
6. Bituminių lakštų danga 4,95 16,50
7. Plieninė čerpių imitacijos danga 10,23 22,87
8. Plieninių profiliuotų lakštų danga 9,29 21,72
9. Plieninių valcuotų lakštų danga 11,87 26,29

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 69594, 44204