LIETUVOS DAINŲ ŠVENTĖJE – GAUSUS KĖDAINIŲ RAJONO DALYVIŲ BŪRYS

6 metai ago admin 0

2018 m. birželio 30–liepos 6 d. vyks jau dvidešimtoji Lietuvos dainų šventė „Vardan tos…“. Šiais metais vyksiančioje šventėje pirmą kartą dalyvaus toks gausus dalyvių skaičius iš Kėdainių – net 31 Kėdainių rajono švietimo ir kultūros įstaigų kolektyvas, kuriuos paruošė 35 vadovai. Šventėje dalyvaus ir kraštiečius palaikys rajono vadovas Saulius Grinkevičius.

2018-ųjų metų Dainų šventė skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Joje, kaip ir kasmet, bus Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“, Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“, Šokių diena „Saulės rato ritimai“. Šventės programą papildys Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“, liaudies meno paroda, nacionalinio instrumento (kanklių), pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertai, profesionaliosios kūrybos renginiai.

Šventėje dalyvaus ir Kėdainių rajonui atstovaus 623 Kėdainių rajono švietimo ir kultūros įstaigų dalyviai. 12 kolektyvų atstovaus rajonui pirmą kartą. Dalyvaus ir tautodailininkė iš Kėdainių – Albina Mackevičienė

Naujas Dainų šventės sumanymas – kamerinės vokalinės muzikos koncertas, kurio idėja – dainomis dalyti džiaugsmą. Vokalinių ansamblių koncerte „Dėl žalio ąžuolyno“, kuris vyks Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje liepos 3 d., dalyvaus Kėdainių r. Josvainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Sonata“ (vad. V. Greičius). Tą pačią dieną vyksiančioje Folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“ dalyvaus net 10 kolektyvų iš Kėdainių r.: Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblis „Jorija“ (vad. R. Lukminienė), Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. V. Kažukauskienė-Urbonavičienė), Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus Sirutiškio tradicinių instrumentų grupė „Siručiukai“ (vad. H. Docius), Kėdainių r. Akademijos kultūros centro folkloro ansamblis „Seklyčia“ (vad. O. Auškalnienė), Kėdainių r. Josvainių muzikinio klubo „Auštarietis“ folkloro ansamblis „Auštaras“ (vad. A. Giedrienė), Kėdainių r. Krakių kultūros centro folkloro ansamblis „Žiedupė“ (vad. J. Gudliauskienė), Kėdainių r. Krakių kultūros centro tradicinė kapela (vad. R. Dubinka), Kėdainių r. Krakių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Smilgelė“ (vad. J. Gudliauskienė), Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Pėdelis“ (vad. D. Dovydavičiūtė), Kėdainių r. Truskavos kultūros centro folkloro ansamblis „Vermena“ (vad. K. Valionis) bei tautodailininkė Albina Mackevičienė.

Pirmą kartą šventėje organizuojamoje Teatro dienoje Bernardinų sodo scenose, Katedros aikštėje vaikų ir jaunimo teatrai pristatys poetines kompozicijas „Lietuva, Tėvyne mūsų“, lėlių teatrai vaidins Vydūno dramas arba spektaklius pagal jo kūrybą. Čia dalyvaus Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija „Polėkis“ (vad. G. Gustytė) ir Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos vaikų ir jaunimo teatro grupė (vad. E. Usevičiūtė).

Ansamblių vakaro teatralizuotas koncertas atspindi valstybės pamato kertinius akmenis – tapatybę, šeimą, darbštumą ir meilę Tėvynei. Programą sudarys keturios dalys – „Mūsų protėviai. Gentys“, „Šeima“, „Darbas – duona kasdieninė“, „Už Tėvynės laisvę“, taip pat prologas ir finalas. Ją atliks apie keturi tūkstančiai koncerto dalyvių, tarp kurių Kėdainių kultūros centro Kalnaberžės skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Beržynėlis“ (vad. V. Danauskas) ir Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Barupė“ (vad. V. Kučiauskas).

Liepos 5 d. 18 val. trečią kartą kaip savarankiška Lietuvos dainų šventės programos dalis pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas vyks uždaroje erdvėje – Vilniaus pramogų arenoje. Jame dalyvaus Kėdainių r. šiuolaikinių šokių grupės: Kėdainių r. Krakių kultūros centro šiuolaikinio šokio grupė „Step by step“ (vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė) ir Kėdainių šviesiosios gimnazijos šiuolaikinio šokio grupė „XXM“ (vad. R. Rudokaitė-Stanišauskienė).

Šokių dienos koncertas „Saulės rato ritimai“ – tai keturių dalių visų amžiaus šokių grupių meniniai dialogai, perteikiantys tautinių simbolių prasmes, gamtos gyvasties išraišką, kasdienio darbo ir sakralinių švenčių išsidėstymą metų rate, jaunystės šėlsmą ir visų po pasaulį išsibarsčiusių lietuvių artumo jausmą. Čia dalyvaus net 10 Kėdainių rajono šokių kolektyvų: Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė „Atžalynas“ (vad. D. Pilibienė), Kėdainių „Ryto“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Rytas“ (vad. R. Plučiuvienė), Kėdainių kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Lankesa“ (vad. V. Čereškienė-Beviršė), Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Volungė“ (vad. V. Čereškienė-Beviršė), Kėdainių r. Akademijos kultūros centro jaunimo liaudiškų šokių grupė „Ainiai“ (vad. R. Matulienė), Kėdainių r. Akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Austėja“ (vad. R. Matulienė), Kėdainių r. Truskavos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Vermenėlė“ (vad. N. Vidžiūtė), Kėdainių r. Truskavos kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vermena“ (vad. D. Venslovienė), Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos jaunių liaudiškų šokių grupė „Dagilis“ (vad. D. Pilibienė) bei pirmą kartą Dainų šventėje dalyvaujanti Kėdainių r. Akademijos kultūros centro šiuolaikinių šokių grupė „Carpe Diem“ (vad. R. Matulytė-Šilienė).

Liepos 6 d. 14 val. Vilniuje vyks šventės dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką, kuriame 17 val. Lietuvos šimtmečio dainų šventę vainikuos Dainų diena „Vienybė težydi“. Čia dalyvaus ir Kėdainių rajonui atstovaus Kėdainių „Ryto“ progimnazijos jaunių choras (vad. Ž. Vancevičienė), Kėdainių kultūros centro kamerinis choras „Ave musica“ (vad. A. Viesulas), Kėdainių r. Josvainių muzikinio klubo „Auštarietis“ ir Kėdainių r. Josvainių gimnazijos jungtinis mišrus choras (vad. A. Giedrienė), Kėdainių šviesiosios gimnazijos jaunimo mišrus choras (vad. V. Dudonienė) be Kėdainių r. Josvainių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Sonata“ (vad. V. Greičius).

Iš viso šventėje dalyvauja ir kolektyvus paruošė 12 Kėdainių r. savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų, o kai kurios įstaigos šventei paruošė net ne po vieną kolektyvą: Kėdainių „Ryto“ progimnazijai atstovauja 2, Kėdainių kultūros centrui ir jo skyriui – 9, Akademijos kultūros centrui – 4, Krakių kultūros centrui – 4, Truskavos kultūros centrui – 3, Kėdainių šviesiajai gimnazijai – 2 kolektyvai.

Pirmieji kolektyvai – šokių grupės – į šventę išvyks jau liepos 1 d., kur kiekvieną dieną vyks intensyvios repeticijos ruošiantis šventės koncertams. Vėliau prie jų prisijungs folkloro ansambliai, chorai, teatro grupės ir kiti šventės dalyviai.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 44203