Kodėl reikia tikslinti, keisti gyvenamosios vietos deklaraciją

3 metai ago admin 0

Kur siųsti laišką, jeigu asmuo savo gyvenamąją vietą deklaravęs tiesiog kaime, ir nėra žinoma nei gatvė, nei namo numeris? Su tokia painia situacija susiduria Kėdainių rajono seniūnai, taip pat kiti laiškų, siuntų siuntėjai ir tiekėjai. Todėl gyventojams primenama, kad jie kreiptųsi į seniūniją dėl gyvenamosios vietos deklaracijos patikslinimo arba ją patikslintų patys elektroninėje sistemoje.

Dauguma gyventojų nuo seno savo gyvenamąją vietą yra deklaravę kaime, tai yra, nenurodę gatvės pavadinimo ir namo numerio, nors adresai jiems yra suteikti. Dėl to kyla problemų, norint siųsti jiems laiškus ar kitaip bandant juos surasti, todėl gyventojai turėtų patikslinti savo gyvenamosios vietos deklaraciją.

Gyvenamosios vietos savininkui deklaruojant, tikslinant gyvenamąją vietą, taip pat tikslinant visų kartu gyvenančių asmenų adresus, reikia kreiptis į seniūniją su Registrų centro išrašu, patvirtinančiu nuosavybės teises.

Deklaruoti gyvenamąją vietą ar panaikinti ten negyvenančių asmenų duomenis galima ir savarankiškai, tai galima padaryti per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt/portal/

Gyventojai pagal savo gyvenamąją vietą turėtų kreiptis į seniūniją raštu dėl deklaravimo duomenų taisymo ar keitimo. Prašymus dėl deklaravimo duomenų pakeitimo gali pateikti patalpos savininkai (bendraturčiai) arba asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą. Jeigu prašymą pildo patalpos savininkas (bendraturtis), jis prašyme pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenis turi nurodyti visus patalpoje (bute, name) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Asmuo, kuris nėra savininkas (bendraturtis), prašyme ištaisyti ar pakeisti deklaravimo duomenis gali nurodyti tik kartu gyvenamąją vietą deklaravusius savo šeimos narius. Pildant prašymą, būtinai reikia nurodyti konkrečius deklaravusių gyvenamąją vietą asmenų duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas). Deklaravimo įstaiga (seniūnija) turi teisę pareikalauti, kad gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar asmuo, pateikęs prašymą, pateiktų ir nuosavybę patvirtinančius dokumentus.

Taip pat prašymus dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo galima pateikti elektroniniu būdu – seniūnijos, kurioje nori deklaruoti gyvenamąją vietą elektroniniu paštu, pridedant prašymo formą ir asmens, pildžiusio prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Asmenims, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) būtų suteiktas, pakeistas, patikslintas arba panaikintas adresas (numeris), turėtu kreiptis į tą seniūniją, kurioje nekilnojamasis turtas yra.