Kėdainiuose kartu su savo komanda lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė

3 metai ago admin 0

 

Penktadienį (2021-07-23) susitikimo metu ministrė pristatė Tūkstantmečio mokyklų programos viziją. Ministrės teigimu, programa nėra orientuota į vieną mokyklą, tai būtent programa, kuri išskirta silpnosioms ugdymo sistemos grandims. Savivaldybė, matydama problemiškiausias grandis, su paraiškomis turės kreiptis į ministeriją. Finansavimas galės būti skiriamas tiek infrastruktūrai, tiek kompetencijų stiprinimui. „Mūsų vizija, jūsų strategija“, ‒ kaip spręsti švietimo problemas, patikslino ministrė J. Šiugždinienė. Susitikimo metu buvo aptartas pasiruošimas ir paraginimas skiepytis, kad būtų užtikrintas grįžimas į klases rugsėjo 1-ąją.

Vizito metu ministrė aplankė Kėdainių profesinio rengimo centrą. Direktorius Dangiras Kačinskas pristatė Kėdainių PRC centro veiklą, pasiekimus, ateities perspektyvas ir galimybės. Vykusioje diskusijoje ministrė J. Šiugždinienė konstatavo profesinio mokymosi svarbą, įvardijo, jog apie 35 procentų jaunuolių Lietuvoje renkasi profesinį išsilavinimą, nes likusi dauguma stoja į aukštąsias mokyklas. Pastebėta, kad ne vaikai, o patys tėvai nori turėti diplomą, kurių darbo rinka ir taip perpildyta, o aukštųjų mokyklų kartelė nuleista per žemai. Tad profesinis mokymas ir toliau turi būti modernizuojamas, gerinama kokybė, didinamas populiarumas, užtikrinti siekį, kad daugiau jaunimo rinktųsi mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

Apsilankymas tęsėsi Kėdainių specialiojoje mokykloje, kurios direktorius Juozas Jančius pristatė jų vykdomas veiklas, „ERASMUS“ projektus, aprodė mokyklos erdves, kurios prisitaiko prie vaikų poreikių, užimtumo. Didžiausias klausimas slegia, kas laukia mokyklos 2024 metais. „Nesinori, kad darbuotojai prarastų motyvaciją, norime atrasti išeitį ir toliau vykdyti veiklą“, ‒ sakė mokyklos vadovas J. Jančius. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė patikino, kad jokių greitų sprendimų ateityje tikrai nebus ir čia labai svarbi diskusija ir patarimai, kaip judėti į priekį, kaip integruoti specialių poreikių turinčius vaikus, nes nėra tokio tikslo uždaryti visas specialiąsias mokyklas.

Susitikime dalyvavo: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja Joana Vilimienė, ministrės patarėjas Dainoras Lukas, ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė, Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis, švietimo skyriaus  l. e. p. vedėja Vilma Dobrovolskienė, Kėdainių profesinio rengimo centro direktorius Dangiras Kačinskas, savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius, administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Grigas, Seimo nariai: Viktoras Fiodorovas, Jurgita Sejonienė, Tomas Bičiūnas, švietimo ir kultūros komiteto nariai, Kėdainių specialiosios mokyklos direktorius Juozas Jančius, švietimo kokybės ir regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Asta Paliokaitė.