KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMA – PASKATA VERSLUI

2 m. ago admin 0

Smulkiojo verslo rėmimo fondas, kuris įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, jau skaičiuoja 21-ius metus. Per šį laikotarpį buvo sudarytos kuo palankesnės sąlygos mūsų rajono smulkiesiems verslininkams pasinaudoti savivaldybės teikiama parama. Taryba skyrė paramą net 9 verslo atstovams. Per 2018-uosius skirta paramos už daugiau kaip 43 tūkst. Eur. Daugiausia sulaukiama prašymų kompensuoti svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidas.

Kasmet patenkinama vis daugiau prašymų

Savivaldybės teikiama fondo parama gali naudotis visi verslo subjektai, registruoti ir veiklą vykdantys Kėdainių rajono savivaldybėje: su verslo liudijimu dirbantys asmenys; asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ūkininkai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio  verslo plėtros įstatymo mažos įmonės statusą, jei joje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, o įmonės metinės pajamos neviršys 10 mln. Eur arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. Eur.

Remia ir ūkininkus, ir mažąsias bendrijas

Kėdainių krašto ūkininkės  Genės Brazauskienės prašymas padengti verslo planą pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir/ar plėtoti“ LEADER – 19.2  buvo patenkintas. Pateiktas Nacionalinės mokėjimo agentūros  raštas, kuriame yra skirta parama ūkininkei pagal šią priemonę – paukščių pešimo paslaugoms atlikti.  Jai dalinai kompensuotos patirtos išlaidos.

MB „Darni riba“, užsiimančiai geodeziniais matavimais, buvo kompensuotos internetinės svetainės sukūrimo išlaidos ir specialūs mokymai. MB „Darni riba“ įregistruota 2017-aisiais.  Sukurta internetinė svetainė, kurios adresas www.darniriba.lt,  bus naudojama įmonės žinomumui didinti.

Ūkininkas Mindaugas Gvergždis jau treti metai dalyvauja parodoje „Pjerd and Jagd“. Paroda vyko Hanoveryje (Vokietija), kur ūkininkas pristatė šiaudų granules ir taip tikisi rasti naujų pirkėjų. Dalyvavimo parodoje išlaidos buvo kompensuotos.

Vystanti pramogų ir poilsio organizavimo veiklą MB „Kroklendas“, įkurta 2017-aisiais, siekdama padidinti žinomumą apie teikiamas paslaugas, sukūrė internetinę svetainę www.kroklendas.lt. Taryba nusprendė išlaidas kompensuoti.

Nepamirštamos ir bendrovės

Kėdainių grožio salonas „Glamour Beauty“, kurio pagrindinė veikla – kirpyklų, kosmetologų ir kitų grožio procedūrų paslaugos, siekdamas padidinti žinomumą apie teikiamas paslaugas, geriau informuoti kėdainiečius, nusprendė sukurti internetinę svetainę www.glamourbeauty.lt, kurios išlaidos buvo kompensuotos.

Kraštovaizdžio tvarkymu užsiimanti UAB „Iglesta“ iki šiol veiklos nevykdė, laukė projekto vertinimo. Buvo padengtos projekto rengimo išlaidos pagal pateiktą Nacionalinės mokėjimo agentūros priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“. Įmonei skirta svarbi parama, prisidedanti prie įmonės veiklos pradžios.

Kėdainiečių mėgstami UAB „Kepinių namai“, užsiimantys duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų gamyba bei mažmeninė prekyba, siekdama informuoti apie pagamintą produkciją, vystyti žinomumą, sukūrė interneto svetainę www.kepiniunamai.lt, kurios sukūrimo išlaidos buvo kompensuotos.

UAB „Mansta“ parodoje „Namų pasaulis 2019“ pristatė šiuolaikinius biologinius nuotekų valymo įrenginius. Taip ieškoma naujų pirkėjų, kuriems aktualūs biologinių nuotekų valymo įrenginiai. Įmonei, užsiimančiai įrenginių pardavimu ir montavimu, buvo kompensuotos dalyvavimo parodoje išlaidos.

Savo veiklą 2019-ųjų pradžioje pradėjusiai UAB „Palmetė“ už interneto svetainės sukūrimą kompensuotos išlaidos. Įmonė užsiima kraštovaizdžio tvarkymu, augalų auginimu ir pardavimu. Sukuriant interneto svetainę siekta dar labiau padidinti žinomumą apie teikiamas paslaugas ir parduoti kuo daugiau sodinukų.

Fondas – puiki pagalba verslui

Fondo nuostatuose yra numatytos prioritetinės kryptys, remiamos veiklos sritys bei nustatytas finansinės paramos dydis. Per trejus metus vienas paramos gavėjas gali pasinaudoti 2 savivaldybės teikiamomis paramomis. Maksimali parama, teikiama iš Fondo, vienam paramos gavėjui:

1. Lengvatinės paskolos (beprocentės) maksimalus dydis – 30 000 Eur; papildoma lengvatinė paskola 1 darbo vietai sukurti – 2 500 Eur, finansuojant ne daugiau kaip keturias darbo vietas (prašant paskolos  būtina turėti užstatą – nekilnojamąjį turtą). Paskola suteikiama investicijoms ne ilgesniam laikotarpiui kaip 3 metai;

2. Dengiama iki 4 proc. metinių palūkanų. Maksimali kreditoriaus (banko, savivaldybės ar kitos įstaigos) paskola palūkanoms padengti – 40 000 Eur;

3. Specialių mokymo kursų išlaidoms iš dalies padengti – iki 600 Eur;

4. Parodų, mugių, varžytuvių ir kitų renginių išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 1 200 Eur vienam renginiui;

5. Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų rengimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 900 Eur;

6. Naujai įsteigtų įmonių pradinėms steigimosi išlaidoms iš dalies padengti – iki 300 Eur;

7. Interneto svetainės ar internetinės parduotuvės sukūrimo išlaidoms iš dalies padengti – ne daugiau kaip 500 Eur.

Smulkiojo verslo rėmimo fonde 2019 m. kovo 31 d. buvo 126 917,49 Eur.

Šiuo metu Kėdainių rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo komisiją sudaro: Alvydas Ardavičius – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas; Aušrelė Kaminskienė – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininko pavaduotoja; Daina Balasevičienė – VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, komisijos sekretorė; Kristina Kemešienė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja; Algimantas Kižauskas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys; Virmantas Pikelis – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys; Irena  Staliorienė  – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė; Vygantas Vanagas – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys; Egidijus Žaltauskas – Kauno pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo atstovas.

Nuotraukoje – Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius per Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo įsteigimosutarties pasirašymo