Kaip įsirengti kondicionierių daugiabučiame name

3 metai ago admin 0

Išaugus poreikiui įsirengti kondicionierius savo butuose, primename, kad įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado, šlaitinio stogo ar ant pastato plokščiojo stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 metrą virš plokščiojo stogo parapeto, laikomas pastato išorės išvaizdą keičiančiais darbais.

Montuojant naujus kondicionierius ar keičiant esamų kondicionierių vietą mieste ant daugiabučio gyvenamojo pastato išorinių sienų (fasadų), privaloma gauti butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą (t. y. 50 procentų +1 balsas) įformintą protokolu, taip pat privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda savivaldybės administracija informacinėje sistemoje ,,Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt) pagal Jūsų pasirinkto projektuotojo parengtą projektą. Projektas ir SLD yra privalomi.

Svarbu žinoti ir tai, kad jeigu kondicionieriaus pastatymas teisėtai įstiklintame balkone nekeičia statinio (daugiabučio namo) išvaizdos, tai pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo nuostatas statybą leidžiančio dokumento daugiabučio namo paprastajam remontui nereikia.

Kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant prie balkono plokštės, nelaikomas daugiabučio namo išvaizdos keitimu ir tokiems paprastojo remonto darbams atlikti statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, jei kitų kondicionavimo sistemos elementų įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta STR 1.05.01:2017 3 priedo 5 punkte.

SLD (Leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą) privalomas: atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo paprastojo remonto darbus, kai keičiama statinio išorės išvaizda ir daugiabutis namas yra mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje. Statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba.

Daugiau informacijos šiuo klausimu suteiks Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai telefonais 8 347 69 530; 8 347 69 597 ir 8 347 69 574.

2021 metais buvo išduotas vienas leidimas įrengti kondicionierių daugiabučiame name Kėdainių mieste. 2019 ir 2020 metais Kėdainių rajono negauta nei vieno prašymo išduoti leidimą kondicionieriaus įrengimui.