ESJF pradeda žydų kapinių žymėjimo ir apsaugos darbus Lietuvoje

4 metai ago admin 0

Sean McLeod
ESJF
sean.mcleod@esjf-cemeteries.org

 

ESJF pradeda žydų kapinių žymėjimo ir apsaugos darbus Lietuvoje

Europos žydų kapinių iniciatyvos (angl. ESJF, European Jewish Cemeteries Initiative) organizacija džiaugiasi galėdama pranešti, jog šią savaitę bus pradėti darbai ant žemės bei, naudojantis dronų technologijomis, ore, matuojant žydų kapines Lietuvoje. Pradedant tyrimus teritorijose aplink Kėdainius, Raseinius, Kelmę ir Radviliškį, ESJF komandos tyrinės žydų kapines visoje Lietuvoje. Tyrimų metu bus vertinama kapinių būklė naudojantis naujausiomis dronų technologijomis: iš aukštai iš įvairių pusių bus fotografuojamos kapinių teritorijos. Informacija bus vėliau įkelta į ESJF visame pasaulyje prieinamą žydų kapinių informacijos duomenų bazę (https://www.esjf-surveys.org/surveys/).

Šie tyrimai yra dalis ESJF organizacijos įgyvendinamo ir Europos Komisijos finansuojamo pilotinio projekto „Atpažinti ir išgelbėti – Europos žydų kapinių žemėlapio sudarymas“ (angl. Rescue by Recognition – Mapping Jewish Cemeteries in Europe), kurio metu bus ištirtos ir į žemėlapius įtrauktos 1700 žydų kapinių septyniose Europos šalyse (Lietuvoje, Kroatijoje, Sakartvele, Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje).

Pilotinio projekto renginiai Lietuvoje prasidėjo š.m. rugpjūčio mėnesį mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminaru „Žydų paveldo mokymas. Kaip į mokymo procesą įtraukti žydų kapines“ (angl. Teaching Jewish heritage in your class. Using Jewish cemeteries in education), kurio metu mokytojai ir kiti švietimo sektoriaus darbuotojai iš visos Lietuvos turėjo galimybę susitikti Kaune ir mokytis iš ESJF bei organizacijos partnerių Centropos specialistų apie tai, kaip galima mokyti žydų istorijos panaudojant žydų kapines ir tai susieti su darbu klasėje.

Šiuo metu vykdomi žydų kapinių tyrimai yra dalis anksčiau ESJF organizacijos vykdyto ir Europos Sąjungos fondų finansuoto projekto „Europos žydų kapinių žemėlapio sudarymas“, (angl. Mapping the Jewish Cemeteries of Europe), vykusio 2018-2020 m. Jo metu daugiau nei 100 žydų kapinių Lietuvoje buvo ištirtos. ESJF džiaugiasi galėdami sugrįžti ir tęsti darbą tiriant likusias 125 Lietuvoje esančias žydų kapines.

Apie projektą:

Projektas „Atpažinti ir išgelbėti – Europos žydų kapinių žemėlapio sudarymas“ (angl. Rescue by Recognition – Mapping Jewish Cemeteries in Europe) yra Europos Sąjungos fondų finansuojamas pilotinis projektas, kurio tikslas – išsaugoti Europoje esančias žydų kapines. Tai jungtinės trijų pagrindinių su žydų paveldu dirbančių nevyriausybinių organizacijų – ESJF, Centropos ir Žydų paveldo fondo (angl. Foundation for Jewish Heritage) – pastangos. Projektą sudaro 1700 žydų kapinių Europoje žemėlapio sudarymas, kapinių vietovių tyrimai, švietimo ir kvalifikacijos kėlimo renginiai septyniose Europos šalyse bei geriausių patirčių siekiant išsaugoti žydų paveldą surinkimas. Mūsų tikslas – skatinti supratimą apie žydų kapines ir sudaryti sąlygas suinteresuotoms pusėms partnerių šalyse aktyviai domėtis vietinio žydų paveldo išsaugojimu ir jame dalyvauti.

Apie ESJF:

Europos žydų kapinių iniciatyvos (angl. ESJF, European Jewish Cemeteries Initiative) organizacija – Vokietijoje įsikūrusi ne pelno siekianti organizacija įsipareigojusi saugoti žydų kapines Vidurio ir Rytų Europoje. Su finansine Vokietijos Federacinės Respublikos pagalba šiuo metu ESJF jau pavyko išsaugoti ir aptverti daugiau kaip 170 kapinių visoje Europoje.