Gydytojas iš Kėdainių tapo tarptautinio mokslinio žurnalo „Medicinos mokslai” redaktoriumi

7 metai ago admin 0

Apie žurnalą:

Žurnalas „Medicinos mokslai” yra leidžiamas  *. pdf formatu, atitinkantis tarptautinius standartus. Pagal Index Copernicus  duombazės duomenis Lietuvoje žurnalas yra vienas iš geriausiai reitinguojamų, jo indeksas kyla kasmet. Šiuo metu didžioji dalis autorių yra iš Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto ir Vilniaus Universiteto, tačiau yra stebimas tarptautinis susidomėjimas.

Oficialus žurnalo adresas: http://medicsciences.com/

Asmeninė patirtis ir vizija: „Mokslinėse publikacijose turiu pakankamai praktinės patirties tiek rašant mokslinius straipsnius tiek ir dirbant su žurnalų indeksavimo duomenų bazėmis. Dar būdamas Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto studentu, atlikau 12 publikacijų, kurių 6 buvo recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose. Pastaraisiais metais teko dirbti ir su nauju Radiology Update žurnalu, kuris yra mano specialybinės krypties, pirmasis toks Lietuvoje ir jau susilaukė didžiulio tarptautinio susidomėjimo – jo redakcijoje nariai iš JAV, Kinijos, Švedijos, Estijos, Latvijos ir kt. šalių. Planuoju tolimesnę veiklą  plėtojant mokslą Lietuvoje ir už jos ribų, kadangi tai yra naudinga, įdomu ir kolkas labai gerai sekasi.  Netolimoje ateityje grįžęs iš Kauno planuoju likti dirbti Kėdainių ligoninėje, bei mokslinėje veikloje įgytas žinias pritaikyti praktikoje.” – teigė pašnekovas – Gyd. Julius Vidikas.